Leisure Readings :

  • ਸੂਰਜ - ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁਧੀਰ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਛੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰੁਲਦੂ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਧੂੰਏ ਵਿਚ ਧੁਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ...